Poomillust

A small world of poomillust
Posts Tagged ‘DC2’

ICELAND :: Majesty of Nature Part 1/3

นับย้อนไปเมื่อประมาณ 10 เดือนที่แล้ว ผม เชียงใหม่ และกัน ผลัดกันแชร์กระทู้ วีดีโอ youtube อัลบัมใน fb เกี่ยวกับประเทศไอซ์แลนด์จากการชักชวนกันในคอมเม้นเล่นๆ ว่าไปกันมั้ย เมื่อไหร่ดี ค่อยๆกลายเป็นการเลือกเดือน เลือกฤดูที่จะไป แล้วทุกๆอย่างก็เริ่มเป็นจริง เราคุยกันว่า ว่าปีหน้า(ในตอนนั้น) เราจะไปกันจริงๆ (more…)

Share on Facebook